Ospeholt 3 1600px

En bedre verden starter i skogen - denne hjemmesiden er under utvikling - gi oss gjerne innspill til mail@pefc.no

Planks

PEFC-logoen er et globalt anerkjent varemerke.Merket gjør at bedrifter, forbrukere, skogeiere og andre interessenter kan identifisere og markedsføre produkter som er laget av råstoff fra sertifisert, bærekraftig drevet skog.

Chevron right greenFINN UT MER OM
PEFC LOGO GENERATOREN

Sporbarhet i verdikjeden / Chain of Custody

PEFC Chain of Custody (CoC) er prosessen med å håndtere informasjon om opprinnelsen til skogbaserte produkter og gjør det mulig for bedrifter å dokumentere innholdet av sertifiserte råstoff i sine produkter.

Gjennom CoC-sertifiseringen blir hvert ledd fra skogen og videre i verdikjeden kontrollert gjennom revisjon gjort av uavhengig 3.parts sertifiseringsorgan.

FINN UT MER

1 trees 250x250 2 logs 250x250 3 saw 250x250 4 planks 250x250 5 hammer 250x250 6 logo 250x250

Råstoff fra skog sertifisert etter PEFC’s skogstandard kan selges som sertifisert.

Kjøper av tømmer holder orden på sitt innkjøp av sertifisert virke gjennom sporbarhetssystemet.

Råstoff inn i produksjonen er underlagt 3.parts kontroll av uavhengig sertifiseringsorgan, slik at produktene kan selges videre til neste ledd som sertifisert.

Alle ledd i verdikjeden må være sporbarhetssertifisert og blir kontrollert slik at sluttproduktet kan selges som sertifisert.

Sluttproduktet kan da selges til forhandler eller kunde som sertifisert, med dokumentasjon på at produktet kommer fra bærekraftig drevet skog.

Alle produkter som har vært gjennom sporbarhetssystemet i alle ledd kan merkes med PEFC-logoen og med det vise at produktet stammer fra bærekraftig sertifisert skog.

Worldmap white bkgnd