PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Bærekraft og PEFC

Bærekraft handler kort fortalt om å fylle behovene til mennesker som lever i dag uten at det ødelegger for neste generasjoner. Dette gjelder både miljømessig, sosialt og økonomisk. PEFC sin sertifiseringsordning for bærekraftig forvaltning av skog ivaretar nettopp dette. Basert på internasjonale anerkjente standarder er det detaljerte nasjonale krav som skogeiere og bedrifter må følge. I Norge er det f.eks særskilt krav om å holde noen områder av skogen urørt for planter og dyr.

Tynning Foto_Inge