PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Den norske skogen

37% av Norge er dekket av skog. Skogen binder ca halvparten av Norges utslipp av CO2. Den norske boreale skogen er mer robust og dynamisk enn f.eks tropisk regnskog. Dermed er den også enklere å forvalte bærekraftig. Skogen i Norge er tre-doblet siste hundre år. Og den vokser godt. Faktisk hogger vi kun halvparten av den årlige tilveksten. Et stort antall planter og dyr lever i den norske skogen, hvorav ca 26 000 er kjent. UtviklingeSoloppgang Foto_Inge Jahrenn i det biologiske mangfoldet er positiv.