PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Hvorfor skogen er viktig

Skogen dekker rundt regnet 1/3 av klodens landareal. Skogen gir oss mennesker råvarer, energi, mat, medisiner osv. Skogen bidrar til arbeidsplasser i lokalsamfunn og er arena for rekreasjon og friluftsliv. Skogen er hjemmet til om lag halvparten av verdens dyr og planter. Skogen filtrerer vann og renser luften. Og ikke minst; skogen blir svært viktig for å løse klimaproblemet. Skogen tar opp CO2 i fotosyntesen og ved å bruke tre f.eks i bygninger lagrer vi karbonet.Edellauvskog Foto_Inge

Healthy forests contribute to an enormous range of economic, social and environmental benefits from combating climate change and protecting valuable habitats to creating employment and providing a huge range of wood-based products for everyday life.

A series of Infographics from Forests Europe illustrate many facts and figures that explain the true value of forests everywhere. These are reproduced courtesy of FOREST EUROPE – Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe. For more information: www.foresteurope.org

Please click on the image to download a pdf version.

Social benefits small Euro 2

Econ small Enviro small