PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Hvem er vi

PEFC er en internasjonal, non-profit paraplyorganisasjon som er medlemsstyrt. Både nasjonale land og internasjonale aktører er medlemmer. PEFC lager felles globale retningslinjer som alle må følge. Vi i PEFC Norge er ansvarlig for å gjennomføre PEFC systemet i Norge, med egen organisasjon og detaljert kravstandard. Vi jobber gjennom hele verdikjeden, fra skogeier til forbruker. Sertifisering, sporbarhetbevis og logo er våre viktigste verktøy. På den måten bidrar vi til at forbruker kan gjøre et trygt, bærekraftig kjøp av produkter basert på tre.

Styreleder

Simon Thorsdal (utpekt representant for Norges Skogeierforbund, tild daglig fag- og økonomisjef i AT Skog SA)

Simon Thorsdal

Kontakt: Simon Thorsdal

Styremedlemmer

  • Erling Bergsaker, NORSKOG (nestleder)
  • Heidi Finstad, Treindustrien
  • Elisabeth Lunden Berli, Treforedlingsindustriens Bransjeforening (TFB)
  • Arvid Eikeland, Fellesforbundet 
  • Merete Larsmon, Kvinner i Skogbruket
  • Monica Grindberg, Statskog SF
  • Bjørn Lauritzen, Maskinentreprenørenes Landsforbund (MEF)
  • Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund
  • Trygve Øvergård, Skogkurs

Leder av sekretariatet

ThomasThomas Husum Husum har jobbet innenfor skognæringen i mer enn 20 år. Han har vært salgs- og driftsleder på sagbruk/høvleri, jobbet som konsulent i Norskog, drevet med tømmeromsetning i Nortømmer og jobbet med næringens virkessystemer i Skog-Data. Fra 2011 har han vært rådgiver i Norges Skogeierforbund, hvor han som en hovedoppgave har ansvaret for den daglige driften av PEFC Norge.

Kontakt: Thomas Husum

Markedssjef / Marketing Manager

Morten passfotoMorte Haugerud er fra 1. oktober ansatt som markedssjef i PEFC Norge. Morten skal lede et 3-årig prosjekt hvor målet er å styrke posisjonen til PEFC, både i verdikjeden og mot allmennheten. Morten kommer fra en stilling som forretningsutvikler i Orkla Foods og har lang og bred erfaring innen markedsføring og salg. Han har også jobbet i Landbruksdepartementet og kjenner skogbruket godt fra den praktiske siden. Morten kommer fra Aurskog hvor han bor og driver et gårdsbruk. 

Kontakt: Morten Haugerud

Markedssjef / Marketing Manager

Morten Haugerud er fra 1. oktober ansatt som markedssjef i PEFC Norge. Morten skal lede et 3-årig prosjekt hvor målet er å styrke posisjonen til PEFC, både i verdikjeden og mot allmennheten. Morten kommer fra en stilling som forretningsutvikler i Orkla Foods og har lang og bred erfaring innen markedsføring og salg. Han har også jobbet i Landbruksdepartementet og kjenner skogbruket godt fra den praktiske siden. Morten kommer fra Aurskog hvor han bor og driver et gårdsbruk.

Kontakt: Morten Haugerud