PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Vår visjon

Verden trenger skogen. For at skogen skal være der også for framtidig generasjoner er vi avhengig av skogen blir bærekraftig forvaltet. Vårt mål er at all skog i hele verden blir bærekraftig forvaltet. Men skogen er ikke den samme verden over. Kravene må tilpasses lokale, nasjonale forhold basert på internasjonalt anerkjente standarder. Vi i PEFC legger stor vekt på åpenhet og demokratisk deltagelse gjennom en «bottom-up» tilnærming. Vi tror på ideen: tenk globalt, handle lokalt.

PEFC Norge er ansvarlig for:

  • Administrere PEFC Norges sertifiseringsordning og påse at det oppfyller godkjennelseskravene til PEFC Internasjonalt
  • Utvikling og gjennomgang av utformingen av sertifiseringsordningen med sikte på kontinuerlig forbedring
  • Informasjon og oppfølging av sertifiserte bedrifter for å sikre felles forståelse og praktisering av sertifiseringskravene
  • Informasjon og oppfølging av sertifiseringsorganene som er akkreditert til å utføre PEFC-skogsertifisering i Norge
  • Fremme Norsk PEFC Skogstandard som nasjonal standard for bærekraftig skogforvaltning i Norge
  • Fremme bruken av PEFC-sertifiserte produkter gjennom alle ledd i verdikjeden og ut mot sluttbruker.
  • Utstede logolisens til skog- og sporbarhetssertifiserte bedrifter og kontrollere at bruken er i tråd med gjeldende regler.
  • Behandle tvistespørsmål som oppstår innen skogsertifiseringen som ikke kan løses av ansvarlig sertifikatholder eller sertifiseringsorgan.
  • Fakturering av sertifiserte bedrifter for årsavgift i tråd med tariff som fastsettes av årsmøte.