PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Akkrediterte sertifiseringsorganer

For å bli PEFC-sertifisert må en uavhengig tredjepart revidere virksomheten din. Sertifiseringsorganet må være offentlig godkjent. PEFC utsteder ikke sertifikater.

Du finner godkjente sertifiseringsorganer og etter hvilket standard de er akkreditert for her.

Krav til kompetanse
Revisorer må gjennomføre opplæring i PEFC annenhvert år. Revisorer kan også få intern opplæring i egen organisasjon gitt at dette er godkjent av PEFC.