PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Prosessen til sertifisering

Et PEFC-sertifikat bygger opp deres MILJØPROFIL og profil som ANSVARSBEVISST bedrift og dere kan fremheve dette ved å merke produktene deres med PEFC-logoen.

Bunnings Pefc Labelled Timber

PEFC’s sporbarhetssystem oppfyller kravet som settes ved leveranser til prosjekter som krever sertifiserte treprodukter, som for eksempel BREEAM.

Økt interesse for sertifiserte produkter hos kunder og i markedet gjør at sertifiserte bedrifter blir dere en preferert som leverandør.

Hvordan bli sertifisert

Under er en kortfattet liste over prosessen fram til utstedelse av et sporbarhetssertifikat:

1. Sette dere inn i sporbarhetsstandarden, PEFC ST 2002:2013.

Sentrale punkter:

Krav til sporbarhet (volumregnskap/fysisk adskillelse)

Aktsomhetssystem (Due Diligence) ved innkjøp av ikke sertifiserte produkter. Dette oppfyller kravene i EU’s tømmerforordning

Krav til styringssystem

2. Ta kontakt med sertifiseringsselskap. I PEFC's database er det oversikt over godkjente sertifiseringsorganer. 

Sentrale punkter vil være:

Legge et løp/tidsplan fram mot 1.gangs sertifisering

Gjennomgang av krav 

Utarbeide rutiner som oppfyller kravene til sporbarhet. Innarbeide rutinene deres systemer. Evt ekstern bistand i dette arbeidet.

1.gangs sertifisering og godkjenning – utstedelse av sertifikat. Registrering av sertifikatet hos PEFC Norge – utstedelse av logolisens

Under er link til mer informasjon om PEFC sporbarhetssertifisering:

- PEFC Chain of Custody certification