PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Brosjyrer

Form framtiden med PEFC sertifisert tre

Form framtiden_brosjyre
Arkitekter, ingeniører og entreprenører bruker tre i økende grad som et nøkkelelelement i utformingen av bygg. Tre brukes til bærende konstruksjoner, kledning, interiør og andre byggmessig løsninger. Bruk av tre gir også bedre og raskere byggeprosesser. PEFC sertifisert tre framstår derfor som det framtidige, bærekraftige alternativet.

Bruk av PEFC sertifisert tre bidrar oppnåelse av «excellent» og «outstanding» rating i BREEAM systemet. Sertifisert tre er videre en sentralt element i Svanemerket på produkter laget av tre. PEFC sertifisert tre er også anerkjent i mange miljøstandarder og prosjekter rundt i hele verden. Les mer her.