PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Styret

Styreleder

Simon ThorsdalSimon Thorsdal er til daglig fag- og økonomisjef i AT Skog som organiserer familieskogbruket i Agder fylkene og Telemark. Han har bred erfaring innen skog- og miljøfaglige spørsmål samt fra næringspolitisk arbeid.

E-post: simon.thorsdal@atskog.no

Telefon: + 47 977 59 033

Nestleder

PEFC Norge_logo

Erling Bergsaker

Norskog

Styremedlem

Heidi Finstad

Heidi Finstad

Treindustrien

Styremedlem

PEFC Norge_logo

Elisabeth Lunden Berli

Treforedlingsindustriens Bransjeforening

PEFC Norge_logo

Arvid Eikeland

Fellesforbundet

PEFC Norge_logo

Merete Larsmoen

Kvinner i skogbruket

PEFC Norge_logo

Monica Grindberg

Statsskog SF

PEFC Norge_logo

Bjørn Lauritzen

Maskinentreprenørenes Landsforbund

PEFC Norge_logo

Morten Dåsnes

Friluftsrådenes Landsforbund

PEFC Norge_logo

Trygve Øvergård

Skogkurs