Revisjon PEFC

PEFC er verktøyet for å sikre bærekraftig skogbruk. Etter over 2års grundig arbeid er det historisk bred enighet om ny Norsk PEFC Skogstandard, som er godkjent av styret i PEFC Norge og sendt til internasjonal godkjennelse. Den nye Norsk PEFC Skogstandard 2022 vil gjelde fra 1.mars 2023.

Revisjon PEFC

For å sikre at PEFC er oppdatert i henhold siste kunnskap og utvikling blir standardene grundig gjennomgått hvert femte år. Gjennomgang av det norske PEFC systemet med Norsk PEFC Skogstandard i spissen er gjenstand for slik gjennomgang i perioden 2020-2022.

Historisk bred enighet

Etter hardt arbeid over 2 år kom det til enighet ny Norsk PEFC Skogstandard. Enigheten er historisk bred med så godt som alle organisasjoner på miljø- og friluftslivsiden inkludert Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. I alt 21 organisasjoner står bak den nye standarden.

Nytt løft for bærekraftig skogbruk

Ny Norsk PEFC Skogstandard 2022 foreslår en rekke endringer og forbedringer. Kravene knyttet til miljø og friluftsliv blir spesielt skjerpet. Det kommer for eksempel krav om 5% avsetting av biologisk viktig områder (BVO) for eiendommer større enn 1500da og tydeligere mål og tiltak for å øke andelen av lukket hogst og småflatehogst.

Ny skogstandard gjelder fra 1.mars 2023

Det legges opp til at den nye Norsk PEFC Skogstandard trer 2022 i kraft 1.mars 2023 etter internasjonal godkjennelse. Fram til da vil det være fokus på informasjon og opplæring av involverte parter; gruppesertifikatholdere og deres organisasjon, entreprenører og skogeiere.

Pressemelding PEFC 449.16 KB
Ofte stilte spørsmål til forslag ny skogstandard 30.86 KBHold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge