Revisjon PEFC

PEFC er verktøyet for å sikre bærekraftig skogbruk. Etter grundig arbeid er det nå blitt historisk bred enighet om forslag til ny Norsk PEFC Skogstandard. Forslaget er ute på høring fram til 10.juni før den går til internasjonal godkjennelse.

Revisjon PEFC

For å sikre at PEFC er oppdatert i henhold siste kunnskap og utvikling blir standardene grundig gjennomgått hvert femte år. Gjennomgang av det norske PEFC systemet med Norsk PEFC Skogstandard i spissen er gjenstand for slik gjennomgang i perioden 2020-2022.

Bred enighet om nytt løft for bærekraftig skogbruk

Etter omfattende arbeid over nesten 2 år er det nå blitt enighet om forslag til ny Norsk PEFC Skogstandard. Enigheten er historisk bred med så godt som alle organisasjoner på miljø- og friluftssiden inkludert Sabima, WWF, Natur og Ungdom, Zero, Norsk Friluftsliv og Friluftsrådenes Landsforbund. Ialt 16+6 organisasjoner står bak forslaget.

Arbeidskomiteen foreslår en rekke endringer og forbedringer. Kravene knyttet til miljø og friluftsliv blir spesielt skjerpet for å sikre det biologiske mangfoldet og mulighetene for friluftslivet lokalt. Det kommer for eksempel krav om økt hensyn til fuglene i skogen og forsterkede tiltak for å ta vare på kvalitetene i viktige friluftsområder.

Pressemelding PEFC 406.80 KB
Ofte stilte spørsmål til forslag ny skogstandard 30.80 KB

Forslaget ute på høring før internasjonal godkjennelse

Nå går forslaget ut på høring nasjonalt fram til 10.juni før den går til internasjonal godkjennelse. Det er sendt ut til alle relevante organisasjoner, ca 130 i tallet. I tillegg kan enkeltpersoner si sin mening. Endelig godkjenning av skogstandarden er forventet i slutten av inneværende år.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge