PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Sertifisering

Sertifisering innebærer å kontrollere at selskaper etterlever kravene som er satt. Dette skjer både ved besøk hos den enkelte bedrift som ønsker å bli sertifisert og gjennom konsultasjoner med interessenter. Godkjent sertifisering gjelder for 3-4 år, og etter det må bedriften resertifiseres. For å sikre at sertifiseringen er objektiv og upartisk gjøres dette av uavhengig sertifiseringsorgan som igjen godkjennes av nasjonalt anerkjente akkrediteringsorganer.

Kalibreringssamling 2016