PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Du kan gjøre en forskjell

I Norge er det meste av skogen bærekraftig forvaltet gjennom PEFC sertifisering. Men på verdensbasis er knappePefc Packaging Products Med 10% sertifisert. Vi i PEFC jobber for at mest mulig av verdens skoger skal bli sertifisert. På den måten kan vi påvirke og løfte kvaliteten på forvaltningen av skog - i hele verden. Du kan være med å bidra. Ved at du etterspør og kjøper produkter med PEFC logo sender du et sterkt signal til skogeiere og markeder om krav til bærekraftig forvaltning av skogen. Takk.