PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Gjør trygt valg med PEFC

PEFC er en internasjonal non-profit organisasjon som jobber for å fremme bærekraftig skogbruk. PEFC logo og merket er registrertPef Clogo2 varemerke som er anerkjent verden over. Det knytter sammen hele verdikjeden fra skogeieren og sluttforbruker. Merket forteller at råstoffet av tre i ulike produkter kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Alle som bruker merket må ha egen lisens for det. Logoen har et godkjenningsnummer som gjør at det kan spores tilbake til produsent helt tilbake til skogen.