PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Markeder og produkter

Tre spiller en allerede en sentral i mange sektorer som bygg, interiør, energi, papir og emballasje. Nå foregår det mye spennende utviklingsarbeid på mange ulike fronter. For eksempel forskes det mye på å utvikle biprodukter til nye biobaserte produkter som f.eks mat, for, fiber, materialer, kjemikalier og bioenergi. Etter hvert blir det investert i teknologi og verdikjeder som bringer nye produkter til markedet glede for det enkelte menneske og samfunnet totalt sett.