PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Chain of Custody (sporbarhet)

Sporbarhet og logobruk

Sporbarhetssertifiseringen bidrar til at de som kjøper produkter laget av tømmer kan være trygge på at råstoffet kommer fra en bærekraftig skog. Bedrifter som ønsker å selge sine produkter som PEFC-sertifiserte, må kunne vise at råstoffet kommer fra PEFC-sertifisert skogbruk. For at et trebasert produkt kan selges med PEFC-logo må alle leverandører og produsenter fra skogen og fram til salg av det ferdige produktet inneha et PEFC-sporbarhetssertifikat (Chain of Custody). Reglene er like for alle land. Les mer her.

Følgende standarder gjelder for sporbarhet og logobruk:
PEFC ST 2002:2013: Chain of Custody of forest based products – requirements

PEFC ST 2003:2012 Certification Body Requirements - Chain of Custody

PEFC ST 2001:2008 Logo usage rules