PEFC GLOBALT - STATISTIKK

Sertifisert skogareal: 3.130 million da
Sertifiserte skogeiere : > 750,000
Sertifiserte bedrifter (CoC): 20,000

Presiseringer og retningslinjer

En presisering er en mindre endring, tydeliggjøring eller beskrivelse av en rutiner eller et kravpunkt i PEFC Norges dokumenter. Vedtak om presisering av rutiner og kravpunkter vedtas av Styret i PEFC Norge.

PEFC Norge kan også vedta retningslinjer. Retningslinjene er ikke som presiseringer knyttet direkte til forståelsen av et kravpunkt, men er en tydeliggjøring av rutiner og prosesser knyttet til sertifiseringen slik at sertifikatholdere har en felles forståelse og praktisering.

Under er det linker til vedtatte retningslinjer: