PEFC Sporbarhetsstandard

PEFC Sporbarhetsstandard (Chain of Custody) er den internasjonale standarden for å spore sertifisert tre gjennom alle ledd i verdikjeden.

PEFC Sporbarhetsstandard

PEFC Sporbarhetssertifisering gir uavhengig tredjeparts kontroll på at tre kommer fra bærekraftig skog. Alle ledd av produsenter og forhandlere må være sporbarhetssertifisert. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporbarhetsskjeden og produktet kan ikke selges som PEFC sertifisert.

PEFC Sporbarhetsstandard beskriver kravene til sporing av tre som produsenter og forhandlere må møte for å bli sertifisert. Gjennom revisjon og kontroll vil sertifiseringsorganet vurdere om bedriften møter kravene. Hvis dette er tilfelle, vil sertifiseringsorganet utstede PEFC sertifikat til bedriften.

Sporbarhetsstandarden skal gi trygghet for at tre og trebaserte produkter kommer fra bærekraftig skog. Standarden inneholder krav på fire hovedområder; ledelse- og styringssystem, deklarering og dokumentasjon, metode for sporbarhet, aktsomhetsvurdering.

Den oppdaterte 2020 versjonen av standarden ble endelig vedtatt 14.februar 2020 og erstatter den foregående 2013 versjonen. Det er overgangsperiode til 14.februar 2022. Etter dette må bedriftene bli sertifisert etter 2020 versjonen med siste frist 14.februar 2023.  

PEFC Chain of Custody (2020 versjon) 440.64 KB
PEFC Sporbarhetsstandard (2013 versjon) 496.82 KB
PEFC Sporingsstandard (norsk oversettelse) 739.18 KB

Den nye 2020 versjonen av sporbarhetsstandarden er nært koblet til standarden for merking. Les om PEFC Merkestandard.

PEFC produktkategorier

PEFC produktkategorier definerer omfanget av sertifikatet og dermed hvilke produkt som bedriftens skal ha sporing på. Tidligere har PEFC produktkategorier vært brukt som informativ basis. Med den nye 2020 versjonen er dette strammet til og gjort obligatorisk.

Med 2020 versjonen gjelder nemlig PEFC sitt oppdaterte og utvidete hierarki av produktkategorier. Sertifikater som utstedes etter 2020 standarden skal bruke det nye produkthierarkiet for å definere omfanget av sertifikatet. Det anbefales at dette gjøres i vedlegg til selve sertifikatet.

Produkthierarkiet er utvidet til 202 produktkategorier. Alle kategorier som var med i tidligere versjon er videreført, enten med samme navn eller dekket av nytt navn. Hierarkiet er strukturert i tre nivåer fra nivå 1 til 3, hvor nivå 3 skal brukes for å definere produkt.

PEFC Produktkategorier 590.88 KB


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge