Hva gjør PEFC unikt

PEFC gjør skogsertifisering tilgjengelig for både store og små skogeiere. Vi baserer oss på lokale forhold med forankring i internasjonale systemer og krav.

Hva gjør PEFC unikt

PEFC er et miljømerke som garanterer at tre kommer fra bærekraftig skog. Vi sikrer at miljømessig, sosiale og økonomiske interesser blir ivaretatt gjennom demokratiske prosesser til glede for nåværende og kommende generasjoner.

Når noe er PEFC merket vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog.

Dette gjør PEFC enestående i sitt slag:

Lokale & kortreiste løsninger: PEFC er verdens største skogsertifisering og praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert. Dette gjør sertifisert tre lett tilgjengelig.

Tilpasset nasjonale forhold: Hverken skogen eller rammebetingelsene er like over hele verden. Skogstandarden er derfor basert på lokale og nasjonale forhold.

Internasjonale anerkjente krav: Vi baserer oss på internasjonale konvensjoner og avtaler, f.eks FN Agenda 21 (interessegrupper), ILO (folks rettigheter) og ISO-systemet.

Størrelse betyr ingenting: Skogsertifisering må være tilgjengelig for store og små. PEFC ble etablert for å gi det småskala, familieeide skogbruket tilgang til markedet.

Demokratisk styring: Vi blir styrt av våre medlemmer etter demokratiske prinsipper. Alle interessene samles rundt ett-og-samme bord for best mulig dialog og konsensus.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge