Vi tar tak i FNs bærekraftsmål

Skogen kan bidra til en mer bærekraftig verden på mange måter. For PEFC handler det først og fremst om samarbeid, klima, livet på land, helse og ansvarlig konsum og produksjon.

Vi tar tak i FNs bærekraftsmål

FN har laget ett sett av bærekraftsmål som global arbeidsplan for en bedre verden for framtidige generasjoner. Alle, uansett nivå eller perspektiv, kan gjøre noe. Bærekraftig skogbruk er i seg selv et selvstendig delmål, men skogen og PEFC kan bidra på flere måter.

PEFC Norge har valgt å fokusere på disse fem bærekraftsmålene:


For oss er det ett ord som virkelig skiller seg ut i jobben med bærekraftig utvikling; samarbeid. Hele ideen med PEFC er å samle ulike interesser for å finne helhetlige løsninger. Sammen utvikler vi bærekraftige samfunn.

Skogen binder opptil 40 prosent av de menneskeskapte klimagassutslippene, og tre kan erstatte fossile ressurser. PEFC setter standarden for et klimasmart skogbruk. Det innebærer at skogen vokser godt og kan hogges for bruk av treet som fornybar ressurs.

Skogen er et av våre mest biodiverse økosystem og hjemmet til flertallet av jordas planter og dyr. For å ta vare på livet på land setter derfor PEFC krav om å ta vare på viktige livsmiljøer, særlig for sjeldne og truede arter.

For mange mennesker, særlig nordmenn, er skogen viktig arena for friluftsliv, rekreasjon og god helse. Folk har det også bedre i miljø med tre. Derfor jobber PEFC for at skog og tre skal være til-gjengelig for alle.

PEFC sitt ansvar er å ta vare på skogen også for fremtidige generasjoner. Ett av mange krav er at skogeierne må sørge for å plante ny skog etter hogst. For å lykkes med bærekraftsmål 12, er vi avhengig av at alle i verdikjeden, innkjøpere og forbrukere handler ansvarlig.

Men skogen og PEFC er relevant for flere av bærekraftsmålene.

Nedenfor kan lese om skogens rolle og PEFC sitt bidrag til alle bærekraftsmålene.

FNs bærekraftsmål x Skog x PEFC 18.80 KB

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge