Hvem er vi

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem.  Praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert.

Hvem er vi

PEFC har vært i Norge med egen organisasjon siden oppstarten i 1999. I tillegg er PEFC tilstede i mer enn 50 andre land verden over. Felles er at vi drives non-profit, er demokratisk styrt av medlemmene og åpen for alle med interesse i bærekraftig skogbruk.

PEFC Norge er organisert med selvstendig styre og nasjonalt sekretariat. Styret er øverst myndighet og består av medlemmer fra nasjonale organisasjoner av skogeiere, industri, arbeidstakere, likestilling og friluftsliv- og miljøinteresser. Sekretariatet forestår den daglige driften.

Sekretariat

Thomas Husum

Daglig leder

Mail: thomas.husum@pefc.no

Tlf: +47 906 05 204


Morten Haugerud

Markedssjef

Mail: morten.haugerud@pefc.no

Tlf: +47 917 87 630


Celina Mathiesen

Student/prosjektmedarbeider

Mail: celinamathiesen@hotmail.com

Tlf: +47 941 65 464


Styret

Simon Thorsdal, Norges Skogeierforbundet (styreleder)

Yngve Holt, NORSKOG (nestleder)

Heidi Finstad, Treindustrien

Elisabeth Lunden Berli, Treforedlingsindustriens Bransjeforening (TFB)

Endre Lie, Fellesforbundet

Merete Larsmon, Kvinner i Skogbruket

Monica Grindberg, Statskog SF

Bjørn Lauritzen, Maskinentreprenørenes Landsforbund (MEF)

Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

Trygve Øvergård, Skogkurs

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge