Bidra til standarden

PEFC standardene skal ivareta miljømessig, sosiale og økonomiske interesser. Sammen kan vi gjøre standardene best mulig.

Bidra til standarden

Oppslutning og engasjement er suksessfaktor for alle sertifiseringssystemer. Det er bare gjennom deltakelse fra alle interesser at vi kan være sikre på at all kunnskap, erfaringer og beste praksis blir brukt. Du kan bidra gjennom deltakelse i standardutviklingen eller tilbakemeldinger.

Utvikling av standarden

PEFC Norge er ansvarlig for PEFC systemet i Norge hvor skogstandarden er det viktigste. Hvert femte år blir den nasjonale standarden gjennomgått grundig med sikte på utvikling og oppdatering. Alle organisasjoner med interesse til skogen blir invitert til å være med i dette utviklingsarbeidet.

I perioden 2020-2021 er skogstandarden sammen med resten av det norske PEFC sertifiseringssystemet gjenstand for gjennomgang for fjerde gang. Det vil bli nedsatt en egen arbeidskomite som skal utarbeide forslag til revidert standard før en høringsrunde.

Gi tilbakemelding

PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem og vi tar vårt ansvar seriøst med å ta vare på skogen for framtidige generasjoner. Det kan oppstå avvik fra standardene eller uenighet om praktiseringen. Hjelp oss derfor med å bli bedre gjennom din tilbakemelding.Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge