Visjon og misjon

Vår visjon er å utvikle Norge med tre fra bærekraftig skog. Vi jobber derfor med sertifisering av skogbruk og sporing av tre gjennom alle ledd i verdikjeden.

Visjon og misjon

Vi ønsker å utvikle Norge med tre fra bærekraftig skog.

Samfunnet trenger tre som fornybart råstoff som bidrag til en mer bærekraftig verden. Derfor er vår visjon å utvikle Norge - og alle samfunn over hele verden - med tre fra bærekraftig skog. Dette gjør vi gjennom sertifisering av skogbruk og sporing av tre gjennom verdikjeden.

Aldri før har verden hatt større behov for bærekraftige og fornybare løsninger. Samtidig som vi blir flere mennesker som alle ønsker å leve et godt liv, er vi nødt til å løse klimakrisen. Skal vi etterlate oss en grønnere klode, er vi nødt til å erstatte fossile ressurser med fornybare løsninger.

En del av løsningen er å bruke mer tre. Men en viktig forutsetning er at skogen drives bærekraftig, slik at ressursen blir ivaretatt og at skogen kan levere alle sine sosiale, miljømessige og økonomiske fordeler. Vår jobb blir derfor å legge til rette for ansvarlig handel av tre fra bærekraftig skog.

Dette gjør vi gjennom sertifisering av skogbruk og sporing av tre gjennom alle ledd i verdikjeden. For å sikre objektivitet og upartiskhet utføres ikke sertifiseringen av PEFC, men av uavhengig tredjepart sertifiseringsorganer som må være nasjonalt akkreditert og godkjent.

Derfor snakker vi om garantert bærekraftig tre. Tre er en naturlig, fornybar ressurs som viktig bidrag i den sirkulære økonomien. Forvaltningen av skogen er bærekraftig også med hensyn til natur, klima og folk. Sertifiseringen gjøres ikke av oss, men av uavhengig tredjepart sertifiseringsorganer.


Noe av det vi gjør

Vi bringer folk sammen

PEFC er møteplassen for alle som har interesse for bærekraftig forvaltning av skogen. Våre medlemmer omfatter organisasjoner for skogeiere, industri, arbeidstakere, likestilling og miljø- og friluftsliv-interesserte. Vi arrangerer møter og seminarer i Norge, deltar på internasjonale konferanser og kobler mennesker og bedrifter på tvers av landegrenser.

Vi lager standarden for skog

Som nasjonalt ansvarlig lager vi i PEFC Norge den norske standarden for bærekraftig skogbruk. Dette innebærer helhetlige krav som ivaretar miljømessige, sosiale og økonomiske interesser. Ordningen baseres på internasjonale anerkjente standarder, og inneholder tilleggskrav utover norske lovkrav. På den måten tar vi vare på skogen for fremtidige generasjoner.

Vi fremmer ansvarlig handel

Vi er lidenskapelig opptatt av jordas framtid. Det er nok de aller fleste også, men noen ganger trengs det et dytt eller en påminnelse. Derfor jobber vi med å fremme ansvarlig handel gjennom kampanjer og oppsøkende arbeid i markedet. Ved å etterspørre og bruke trevarer som er PEFC-merket, kan alle gjøre en forskjell for klima, naturen og mulighetene skogen gir.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge