Slik virker PEFC-merkesystemet

Når noe er PEFC merket vet du at produktet eller råvaren kommer fra bærekraftig forvaltet skog etter miljømessig, sosiale og økonomiske hensyn.

Slik virker PEFC-merkesystemet

PEFC legger til rette for ansvarlig kjøp av tre fra bærekraftig forvaltet skog. Dette gjør vi gjennom sertifisering av skogbruk og sporing gjennom alle ledd i verdikjeden.

PEFC systemet består av tre hoveddeler:

  • Bærekraftig skogbruk som ivaretar miljømessig, sosiale og økonomiske interesser
  • Sporing av tre gjennom alle ledd i verdikjeden og merking av produkter
  • Tredjepart sertifisering av uavhengig sertifiseringsorganer

Bærekraftig skogbruk

I Norge må skogeiere følge Norsk PEFC Skogstandard som inneholder 30 konkrete kravpunkter. Alle som utfører drift og hogst må gjennomgå særskilt opplæring om standarden. Gjennom gruppesertifisering forplikter skogeiere seg til kjøpere av tømmer som følger opp at skogeiere etterlever kravene i skogstandarden.

Sporing og merking

Produsenter og forhandlere må være sporingssertifisert etter PEFC Sporingsstandard. Den setter krav til bedriftene om ledelsessystem, aktsomhet, materialregnskap og dokumentasjon. Dersom et ledd ikke er sertifisert brytes sporingskjeden og produktet kan ikke merkes eller selges som PEFC-sertifisert. 

Tredjepart, uavhengig sertifisering

PEFC lager standardene, men utfører ikke sertifisering og kontrall av aktørene. Det gjøres av tredjepart, uavhengig sertifiseringsorganer for å sikre objektivitet og upartiskhet. Sertifiseringsorganene må være akkreditert av nasjonale akkrediteringsorgan og være notifisert av PEFC nasjonalt.

Hva er PEFC merket

Når noe er PEFC merket vet du at råvaren eller produktet kommer fra bærekraftig forvaltet skog. Forvaltningen skjer etter strenge miljømessige, sosiale og økonomiske kriterier i henhold til PEFC sin skogstandard. 

Det er kun bedrifter som er PEFC Sporingssertifisert som kan bruke PEFC merket. Hver enkelt bedrift er tildelt en unik lisensnummer som vil følge med PEFC merket. På den måten kan alle sjekke at en bedrift er sertifisert og merkeordningen blir dermed transparant. Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge