Slik virker PEFC systemet

Skogsertifisering er et frivillig, markedsbasert system. Når noe er merket med PEFC vet du at produktet eller råvaren kommer fra bærekraftig skogbruk.

Slik virker PEFC systemet

PEFC sertifiseringen gjør det mulig for skogeiere og produsenter å dokumentere at tømmeret eller produktet kommer fra bærekraftig skogbruk. Det gjør at sluttkunder og forbrukere kan være trygg på at treet kommer fra skog som er bærekraftig forvaltet.

PEFC systemet består av to hoveddeler; en skogstandard og en sporbarhetsstandard. Norsk PEFC Skogstandard er nasjonal og beskriver hvordan skogen skal forvaltes i Norge. PEFC Sporbarhetsstandard er internasjonal og beskriver hvordan tre skal spores gjennom verdikjeden uavhengig av landegrenser.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge