SporX i Drammen - et av verdens mest bærekraftig kontorbygg

Et prosjekt med høye miljøambisjoner med vekt på sosial bærekraft. Gjennom omfattende bruk av tre og kort transport oppnår bygget et svært gunstig karbonavtrykk.

SporX i Drammen - et av verdens mest bærekraftig kontorbygg

Bygg og anlegg

Midt i Drammen, nær elven og sentralt ved togstasjonen skal SporX ruve med sine 10 etasjer fra fundament til takterasser, bygget i 100% limtre og massivtre fra grunnmur og opp. Det er et lokalt og kortreist prosjekt med leveranser fra produsenten Splitkon, 30 minutter nært.

SporX er et 40 meter høyt kontorbygg i rent tre. Bærekonstruksjonen består av bjelker og søyler i limtre og to store heis- og trappekjerner bestående av massivtre forsterket med limtresøyler i hjørnene. Byggets stivhet er økt ved at to massivtrevegger er inkludert i de to korte fasadene.

SporX har høye miljøambisjoner med stor vekt på sosial bærekraft. Kontorbygget skal sertifiseres etter høyeste standard etter Breeam-Nor som kalles Outstanding og får energiklasse A. Gjennom omfattende bruk av tre og kort transport oppnår bygget et svært gunstig karbonavtrykk.

I tillegg til stor bevissthet om materialvalg har byggherren Vestaksen Eiendom vært bevisst på interiørgrep for å sikre fleksibilitet og mulighetene for lang levetid for bygget. Den sosiale bærekraften handler om å skape grønt miljø og gode møteplasser for leietakere og bybefolkningen.

Inspirasjonen til SporX navnet er hentet fra togskinnene i umiddelbar nærhet og bruken av massivtre som er krysslimt plank. Massivtre har oppnådd stor popularitet i Norge de seneste årene. Fram til 2019 var det ingen norske produsenter av massivtre før Splitkon kom på banen.

Splitkon holder til i Åmot i Modum kommune og har hatt ansvaret for levering og montering av råbygget i massivtre og limtre til prosjektet. Gjennom god planlegging og presisjon i leveransene bidro bedriften til effektiv byggetid over kun 15 uker i vinter.

Fra vår nye massivfabrikk er det en ære å kunne levere dette flotte bygget - i vårt nabolag Morten L Johansen, Splitkon

«Fra vår nye massivfabrikk er det en ære å kunne levere dette flotte bygget - i vårt nabolag, forteller adm.dir i Splitkon Morten L Johansen. Tett og god samhandling med hovedentreprenør Betonmast, montør Straye Trebygg samt transportør, har vært essensielt for en vellykket leveranse. Og en leveranse i disse dimensjonene i vintermånedene, er jo selvsagt utfordrende.

SporX-bygget har vært fulgt tett av alle ansatte i Splitkon via webkamera og ulike sosiale kanaler. Detaljer i produksjonen har vært ivrig diskutert og alle har strekt seg det som må til, for å gjøre dette til en leveranse vi kan være ekstra stolte av.

Med sine vakre konstruksjonselementer i tre, har bygget lyst opp mot knallblå vinterhimmel. Det har gitt svært mange gode tilbakemeldinger fra både fjern og nær. Et flott bygg som nok har varmet mange hjerter i byggeperioden.»

Totalt består prosjektet av 2000 m3 massivtre og 500 m3 limtre. Trevirket er leverte av lokale sagbruk og kommer fra norske skoger i nær 20 mils omkrets. Splitkon er selv PEFC sporbarhetssertifisert og kan dermed dokumentere at treet kommer fra bærekraftig skogbruk.

SporX er bygget med tre på ny måte. Prosjekteringen har skjedd gjennom VDC-metodikk som innebærer at de involverte bygger prosjektet digitalt før den fysiske byggingen gjøres. Med dette oppnår bygget en digital tvilling som gjør det enklere i framtiden å gjøre endringer og gjenbruk.

(Alle foto: Splitkon)

Tilbake til listen

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge