Publikasjoner

Her finner du ulike typer publikasjoner som brosjyrer, artikler, rapporter, statistikk som er utgitt av PEFC og andre kunnskapsleverandører.

Publikasjoner

Bygg bærekraftig med PEFC-sertifisert tre

Brosjyrer

Lær om hvordan kommunen kan bygge bærekraftig og hvorfor det er så viktig å etterspørre PEFC sertifisert tre når det skal bygges skoler, omsorgsboliger, idrettsanlegg og mye mer.

 Download (2.58 MB)

Lær om hvordan kommunen kan bygge bærekraftig og hvorfor det er så viktig å etterspørre PEFC sertifisert tre når det skal bygges skoler, omsorgsboliger, idrettsanlegg og mye mer.

Vi utvikler Norge med tre fra bærekraftig skog

Brosjyrer

Hva er og gjør PEFC? Hva går bærekraftig skogbruk ut på i norsk sammenheng og hvilke fordeler kommer ut av PEFC sertifisert tre? Denne brosjyren gir svarene og passer en bred målgruppe.

 Download (5.94 MB)

Hva er og gjør PEFC? Hva går bærekraftig skogbruk ut på i norsk sammenheng og hvilke fordeler kommer ut av PEFC sertifisert tre? Denne brosjyren gir svarene og passer en bred målgruppe.

Tilstand og utvikling i skog 2002-2017

Rapporter

Rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte miljøegenskaper, hovedsakelig for perioden 2002-2017, basert på Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i forhold til krav i Norsk PEFC Skogstandard.

 Download (5.81 MB)

Rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte miljøegenskaper, hovedsakelig for perioden 2002-2017, basert på Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i forhold til krav i Norsk PEFC Skogstandard.

Årsrapport 2020

Rapporter

2020 har vært et aktivt og spennende år for PEFC Norge. Revisjonen av Norsk PEFC Skogstandard startet opp og markedsprosjektet fortsatte med fokus på fornyelse av merkeplattformen.

 Download (9.03 MB)

2020 har vært et aktivt og spennende år for PEFC Norge. Revisjonen av Norsk PEFC Skogstandard startet opp og markedsprosjektet fortsatte med fokus på fornyelse av merkeplattformen.

Filter by theme

PEFC Norge

PEFC Norge