Publikasjoner

Her finner du ulike typer publikasjoner som brosjyrer, artikler, rapporter, statistikk som er utgitt av PEFC og andre kunnskapsleverandører.

Publikasjoner

Tilstand og utvikling i skog 2002-2017

Rapporter

Rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte miljøegenskaper, hovedsakelig for perioden 2002-2017, basert på Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i forhold til krav i Norsk PEFC Skogstandard.

 Download (5.81 MB)

Rapporten belyser utviklingstrekk for utvalgte miljøegenskaper, hovedsakelig for perioden 2002-2017, basert på Landsskogtakseringen. Dette er utviklingstrekk som reflekterer hvordan norsk skogbruk praktiseres i forhold til krav i Norsk PEFC Skogstandard.

Filter by theme

PEFC Norge

PEFC Norge