Tekniske dokumenter

Her finner du alle våre nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer, veiledninger osv. knyttet til skogbruk og sporing av tre.

Tekniske dokumenter

PEFC Chain of Custody... (PEFC ST 2002:2020)

Sporing av tre

Dato for impementering 14. februar 2020

PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products. Krav til sporing av tre fra bærekraftig skog gjennom alle ledd i verdikjeden som PEFC sertifiserte bedrifter må etterleve. Standarden er ny fra 14.feb 2020 med overgangsperiode til 14.aug 2022.

 Last ned (440.64 KB)

PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products. Krav til sporing av tre fra bærekraftig skog gjennom alle ledd i verdikjeden som PEFC sertifiserte bedrifter må etterleve. Standarden er ny fra 14.feb 2020 med overgangsperiode til 14.aug 2022.

PEFC Trademarks Rules... (PEFC ST 2001:2020)

Sporing av tre

Dato for impementering 14. februar 2020

PEFC Trademarks Rules – Requirements. Regler for bruk av PEFC merket. Dette beskriver merkerettigheter, virkeområdet, krav til bruk, tekniske og grafiske krav. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Chain of Custody (sporingssstandard).

 Last ned (1.92 MB)

PEFC Trademarks Rules – Requirements. Regler for bruk av PEFC merket. Dette beskriver merkerettigheter, virkeområdet, krav til bruk, tekniske og grafiske krav. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Chain of Custody (sporingssstandard).

PEFC Krav til sertifiseringsorganer (PEFC ST 2003:2020)

Sporing av tre

Dato for impementering 14. februar 2020

Krav til sertifiseringsorganer som sertifiserer bedrifter mot PEFC Sporingsstandard som blant annet omfatter ressurser og prosedyrer. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporingsstandard.

 Last ned (589.43 KB)

Krav til sertifiseringsorganer som sertifiserer bedrifter mot PEFC Sporingsstandard som blant annet omfatter ressurser og prosedyrer. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporingsstandard.

Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk (PEFC N 01)

System og organisasjon

Dato for impementering 25. februar 2015

Forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden. Beskrivelse av organisering og ansvar. Oversikt over viktige lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

 Last ned (353.36 KB)

Forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden. Beskrivelse av organisering og ansvar. Oversikt over viktige lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan (PEFC N 04)

System og organisasjon

Dato for impementering 25. februar 2015

Kravene som stilles til organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. ISO standarder som setter generelle kriterier for sertifiseringsorganene.

 Last ned (708.25 KB)

Kravene som stilles til organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. ISO standarder som setter generelle kriterier for sertifiseringsorganene.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge