Tekniske dokumenter

Her finner du alle våre nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer, veiledninger osv. knyttet til skogbruk og sporing av tre.

Tekniske dokumenter

PEFC krav til bærekraftig skogbruk (PEFC ST 1003:2018)

Skog og tømmer

Date of implementation 28. november 2018

De internasjonale krav til bærekraftig skogbruk som nasjonale sertifiseringssystemer må møte. Den inneholder kriterier og indikatorer for hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig lokalt.

 Download (910.50 KB)

De internasjonale krav til bærekraftig skogbruk som nasjonale sertifiseringssystemer må møte. Den inneholder kriterier og indikatorer for hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig lokalt.

Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02)

Skog og tømmer

Date of implementation 25. februar 2015

Den norske standarden for bærekraftig skogbruk som omfatter 27 krav til skogeiere innen forvalteransvar, hogst og særskilte miljøtiltak. Standarden er den fjerde versjonen siden 1999.

 Download (718.87 KB)

Den norske standarden for bærekraftig skogbruk som omfatter 27 krav til skogeiere innen forvalteransvar, hogst og særskilte miljøtiltak. Standarden er den fjerde versjonen siden 1999.

Krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03)

Skog og tømmer

Date of implementation 25. februar 2015

Krav til gruppesertifikatholdere som administrerer gruppesertifisering av skogeiere i Norge. Den inneholder også krav til gruppemedlemmene og kompetanse til alle involverte personer.

 Download (622.72 KB)

Krav til gruppesertifikatholdere som administrerer gruppesertifisering av skogeiere i Norge. Den inneholder også krav til gruppemedlemmene og kompetanse til alle involverte personer.

PEFC Norge

PEFC Norge