Tekniske dokumenter

Her finner du alle våre nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer, veiledninger osv. knyttet til skogbruk og sporing av tre.

Tekniske dokumenter

PEFC krav til bærekraftig skogbruk (PEFC ST 1003:2018)

Skog og tømmer

Dato for impementering 28. november 2018

De internasjonale krav til bærekraftig skogbruk som nasjonale sertifiseringssystemer må møte. Den inneholder kriterier og indikatorer for hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig lokalt.

 Last ned (910.50 KB)

De internasjonale krav til bærekraftig skogbruk som nasjonale sertifiseringssystemer må møte. Den inneholder kriterier og indikatorer for hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig lokalt.

Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02)

Skog og tømmer

Dato for impementering 25. februar 2015

Den norske standarden for bærekraftig skogbruk som omfatter 27 krav til skogeiere innen forvalteransvar, hogst og særskilte miljøtiltak. Standarden er den fjerde versjonen siden 1999.

 Last ned (718.87 KB)

Den norske standarden for bærekraftig skogbruk som omfatter 27 krav til skogeiere innen forvalteransvar, hogst og særskilte miljøtiltak. Standarden er den fjerde versjonen siden 1999.

Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk (PEFC N 01)

System og organisasjon

Dato for impementering 25. februar 2015

Forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden. Beskrivelse av organisering og ansvar. Oversikt over viktige lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

 Last ned (353.36 KB)

Forutsetningene og rammene for kravene i skogstandarden. Beskrivelse av organisering og ansvar. Oversikt over viktige lover knyttet til forvaltning av skog og skogeiendommer.

Krav ved gruppesertifisering (PEFC N 03)

Skog og tømmer

Dato for impementering 25. februar 2015

Krav til gruppesertifikatholdere som administrerer gruppesertifisering av skogeiere i Norge. Den inneholder også krav til gruppemedlemmene og kompetanse til alle involverte personer.

 Last ned (622.72 KB)

Krav til gruppesertifikatholdere som administrerer gruppesertifisering av skogeiere i Norge. Den inneholder også krav til gruppemedlemmene og kompetanse til alle involverte personer.

Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan (PEFC N 04)

System og organisasjon

Dato for impementering 25. februar 2015

Kravene som stilles til organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. ISO standarder som setter generelle kriterier for sertifiseringsorganene.

 Last ned (708.25 KB)

Kravene som stilles til organisasjoner som sertifiserer og kontrollerer PEFC skogsertifisering i Norge. ISO standarder som setter generelle kriterier for sertifiseringsorganene.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge