Tekniske dokumenter

Her finner du alle våre nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer, veiledninger osv. knyttet til skogbruk og sporing av tre.

Tekniske dokumenter

PEFC Sporbarhetsstandard (PEFC ST 2002:2020)

Sporing av tre

Dato for impementering 14. februar 2020

Krav til sporing av tre fra bærekraftig skog gjennom alle ledd i verdikjeden som PEFC sertifiserte bedrifter må etterleve. Standarden er ny fra 14.feb 2020 med overgangsperiode til 14.feb 2022.

 Last ned (440.64 KB)

Krav til sporing av tre fra bærekraftig skog gjennom alle ledd i verdikjeden som PEFC sertifiserte bedrifter må etterleve. Standarden er ny fra 14.feb 2020 med overgangsperiode til 14.feb 2022.

PEFC krav til bærekraftig skogbruk (PEFC ST 1003:2018)

Skog og tømmer

Dato for impementering 28. november 2018

De internasjonale krav til bærekraftig skogbruk som nasjonale sertifiseringssystemer må møte. Den inneholder kriterier og indikatorer for hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig lokalt.

 Last ned (910.50 KB)

De internasjonale krav til bærekraftig skogbruk som nasjonale sertifiseringssystemer må møte. Den inneholder kriterier og indikatorer for hvordan skogen skal forvaltes og drives bærekraftig lokalt.

PEFC Merkestandard (PEFC ST 2001:2020)

Sporing av tre

Dato for impementering 14. februar 2020

Regler for bruk av PEFC merket. Dette beskriver merkerettigheter, virkeområdet, brukerkrav, tekniske og grafiske krav. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporbarhetsstandard.

 Last ned (1.92 MB)

Regler for bruk av PEFC merket. Dette beskriver merkerettigheter, virkeområdet, brukerkrav, tekniske og grafiske krav. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporbarhetsstandard.

PEFC Krav til sertifiseringsorganer (PEFC ST 2003:2020)

Sporing av tre

Dato for impementering 14. februar 2020

Krav til sertifiseringsorganer som sertifiserer bedrifter mot PEFC Sporbarhetsstandard som blant annet omfatter ressurser og prosedyrer. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporbarhetsstandard.

 Last ned (589.43 KB)

Krav til sertifiseringsorganer som sertifiserer bedrifter mot PEFC Sporbarhetsstandard som blant annet omfatter ressurser og prosedyrer. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporbarhetsstandard.

Norsk PEFC Skogstandard (PEFC N 02)

Skog og tømmer

Dato for impementering 25. februar 2015

Den norske standarden for bærekraftig skogbruk som omfatter 27 krav til skogeiere innen forvalteransvar, hogst og særskilte miljøtiltak. Standarden er den fjerde versjonen siden 1999.

 Last ned (718.87 KB)

Den norske standarden for bærekraftig skogbruk som omfatter 27 krav til skogeiere innen forvalteransvar, hogst og særskilte miljøtiltak. Standarden er den fjerde versjonen siden 1999.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge