Bilder

PEFC Norge har tilgang og rettigheter til noen bilder innenfor ulike tema for bruk til presentasjoner, brosjyrer, nettside osv. Ta kontakt med for nærmere informasjon og tilgang.

Bilder av høy kvalitet er viktig i kommunikasjonsarbeidet. Relevante, gode bilde vil forsterke fortellingen gjennom visualisering og følelser. 


PEFC Norge

PEFC Norge