Faktaark

Biologisk mangfold i skogen

Faktaark

Skogen er landjordas mest biodiverse økosystem. 60 prosent av alle kjente planter og dyr i Norge lever i skogen, mens 48% av de truede artene er knyttet til skogen. Skogbruk har naturlig nok innvirkning på det biologiske mangfoldet slik at PEFC sin skogstandard er viktig verktøy for å ta vare på plante- og dyrelivet i skogen.

 Last ned (27.48 KB)

Skogen er landjordas mest biodiverse økosystem. 60 prosent av alle kjente planter og dyr i Norge lever i skogen, mens 48% av de truede artene er knyttet til skogen. Skogbruk har naturlig nok innvirkning på det biologiske mangfoldet slik at PEFC sin skogstandard er viktig verktøy for å ta vare på plante- og dyrelivet i skogen.

Skog og klima

Faktaark

Skogen er en del av løsningen på klimautfordringen. Skogen binder karbon gjennom fotosyntesen og fungerer som karbonbank så lenge den lever, og tre kan erstatte karbonintensive materialer. Skogens klimabidrag kan økes gjennom bærekraftig skogbruk, skog på mer areal (påskoging) og økt klimanytte fra tømmeret som tas ut fra skogen.

 Last ned (29.43 KB)

Skogen er en del av løsningen på klimautfordringen. Skogen binder karbon gjennom fotosyntesen og fungerer som karbonbank så lenge den lever, og tre kan erstatte karbonintensive materialer. Skogens klimabidrag kan økes gjennom bærekraftig skogbruk, skog på mer areal (påskoging) og økt klimanytte fra tømmeret som tas ut fra skogen.

Hogstformer

Faktaark

Bestandsskogbruket med flatehogst er dominerende driftsform i Norge siden det kom for fullt på 1930 tallet. Lukket hogst (inkl plukkhogst) er konkurransedyktig driftsform, men passer forelpig bare på begrenset del av arealet (ca 15%). I den reviderte PEFC skogstandarden er målet å øke andelen lukket hogst.

 Last ned (849.95 KB)

Bestandsskogbruket med flatehogst er dominerende driftsform i Norge siden det kom for fullt på 1930 tallet. Lukket hogst (inkl plukkhogst) er konkurransedyktig driftsform, men passer forelpig bare på begrenset del av arealet (ca 15%). I den reviderte PEFC skogstandarden er målet å øke andelen lukket hogst.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge