Bli godkjent som sertifiseringsorgan

PEFC jobber kun med sertifiseringsorganer som følger ISO systemet og PEFC sine krav. Dette verifiseres gjennom akkreditering.

Bli godkjent som sertifiseringsorgan

Sertifiseringsorgan som ønsker å tilby PEFC-sertifisering mot skog- eller sporbarhetsstandarden må ha følgende på plass: akkreditering, notifisering og dokumentert kompetanse.

Akkreditering

Kun sertifiseringsorganer som følger ISO-regler og PEFC’s krav til sertifiseringsorganer kan tilby PEFC-sertifisering. Dette demonstreres gjennom gyldig akkreditering. Akkrediteringen må utstedes av et akkrediteringsorgan som er medlem av International Accreditation Forum (IAF) eller IAFs regionale akkrediteringsgrupper.

Skogsertifisering

For å utføre sertifisering av bærekraftig skogforvaltning må det foreligge gyldig akkreditering mot ISO 17021. I tillegg angir dokumentet «PEFC N 04 - Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan» spesifikke krav til sertifiseringsorganet.

Krav til sertifiseringsorganer og akkrediteringsorgan (norsk) 708.25 KB

Sporbarhetssertifisering

For å utføre sporbarhetssertifisering  må det foreligge gyldig akkreditering mot ISO 17065 og PEFC ST 2002. PEFC ST 2003 inneholder PEFC-spesifikke krav. Akkrediteringen må utstedes av et akkrediteringsorgan som har undertegnet IAF’s Multilateral Recognition Agreement (MLA) for produktsertifisering.

PEFC Chain of Custody (2020 versjon) 440.64 KB
PEFC Krav til sertifiseringsorganer (2020 versjon) 589.43 KB

Notifisering

Når akkrediteringen er på plass må sertifiseringsorganet notifiseres (godkjennes) av PEFC Norge. Dette gjøres ved å sende inn et skjema for notifisering som grunnlag for inngåelse av notifiseringsavtale med PEFC Norge. Når denne avtalen er signert, vil dere bli inkludert i listen over godkjente (notifiserte) sertifiseringsorganer.

Sertifiseringsorganene skal rapportere utstedelse av alle PEFC-sertifikater til PEFC Norge, slik at sertifikatet og bedriften blir registrert og tilgjengelig i PEFC’s database.

Hva koster det?

Notifiserte sertifiseringsorganer med sin hovednotifisering i Norge svarer en avgift til PEFC Norge. Les mer her.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge