Nye 2020 standarder

PEFC reviderer sine standarder med jevne mellomrom for å sikre at de oppdatert med siste kunnskap og erfaringer. I 2020 kom nye standarder for sporbarhet og merking.

Nye 2020 standarder

I februar 2020 publiserte PEFC reviderte standarder for sporbarhetssertifisering, bruk av PEFC merket og rav til sertifiseringsorganer. Alle disse tre standarder trådte i kraft 14. februar 2020 med en 36-måneders overgangsperiode.

Standardene for sporing, merke og krav til sertifiseringsorganene henger sammen og er derfor revidert samtidig. Revisjon og sertifisering skal enten utføres mot samtlige 2020-versjoner eller i overgangsperioden mot de tre tidligere versjonene av standardene.

Sertifisering i overensstemmelse med de nye standardene

For at oppnå akkreditering for 2020 versjonen av PEFC Sporbarhetsstandarden (PEFC ST 2002:2020) og PEFC Merkestandard (PEFC ST 2001:2020) skal revisorer ha gjennomgått opplæring i den reviderte sporbarhetsstandarden. Les mer om dette her.

Sertifiseringsorganene skal også sikre at deres prosesser er i overensstemmelse med kravene som er satt i 2020 standarden til sertifiseringsorganer (PEFC ST 2003:2020). Dette innebærer først og fremst at sertifiseringsorganene skal søke å ha revisorer av begge kjønn i tråd med PEFC sitt engasjement for likestilling.

Etter endelig overgangsperiode 14.08.22 kan nye PEFC sporbarhetssertifikater kun utstedes i tråd med den nye 2020-versjonen). Fra denne dato vil bedrifter som er sertifisert ha 1 år på seg til å bli revidert/resertifisert etter 2020-versjonen av standarden.

PEFC produktkategorier

PEFC produktkategorier definerer omfanget av sertifikatet og dermed hvilke produkt som bedriftens skal ha sporing på. Tidligere har PEFC produktkategorier vært brukt som informativ basis. Med den nye 2020 versjonen er dette strammet til og gjort obligatorisk.

Med 2020 versjonen gjelder nemlig PEFC sitt oppdaterte og utvidete hierarki av produktkategorier. Sertifikater som utstedes etter 2020 standarden skal bruke det nye produkthierarkiet for å definere omfanget av sertifikatet. Det anbefales at dette gjøres i vedlegg til selve sertifikatet.

Produkthierarkiet er utvidet til 202 produktkategorier. Alle kategorier som var med i tidligere versjon er videreført, enten med samme navn eller dekket av nytt navn. Hierarkiet er strukturert i tre nivåer fra nivå 1 til 3, hvor nivå 3 skal brukes for å definere produkt.

PEFC Produktkategorier 590.88 KB


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge