Hvordan blir skogen PEFC sertifisert

Skogen kan bli PEFC sertifisert enten gjennom en avtale med en organisasjon som har gruppesertifikat eller et individuelt sertifikat. Kravene følger av Norsk PEFC Skogstandard.

Hvordan blir skogen PEFC sertifisert

Gruppesertifisering innebærer at skogeiere blir sertifisert under ett felles sertifikat, som forvaltes av en gruppesertifikatholder. Gjennom en slik organisering kan gruppen dele på kostnadene ved sertifisering, samt ta del i et felleskap for informasjon og rådgivning knyttet til ordningen.

Et sentralt krav i reglene for gruppesertifiseringen er at det må foreligge skriftlig avtale mellom skogeier og gruppesertifikatholder. I tabellen nedenfor finner du alle gruppesertifikatholderne med kontaktinformasjon. Ta kontakt med disse for nærmere informasjon om gruppesertifisering.

 Som skogeier har du også muligheten til å bli sertifisert individuelt. Dette innebærer at du selv må utarbeide et styringssystem som sikrer at kravene i skogstandarden blir fulgt som grunnlag for å bli sertifisert av en av de godkjente sertifiseringsorganene på området.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge