Forlenget frist for å bli sertifisert etter ny PEFC Sporbarhetsstandard

I 2020 kom PEFC med ny sporbarhetsstandard som bedriftene vil bli sertifisert mot etter en gitt frist. På grunn av covid-19 og forsinkelser i godkjennelsesprosesser er fristen utsatt til 14.august 2022. Etter den datoen har bedriftene ett år på seg til å bli sertifisert etter den nye sporbarhetsstandarden.

Forlenget frist for å bli sertifisert etter ny PEFC Sporbarhetsstandard

12. april 2021 News

For PEFC er det viktig at standardene til enhver tid reflekterer beste praksis. Derfor går vi gjennom alle våre standarder med jevne mellomrom. I februar 2020 kom det nye PEFC standarder som omhandler sporing og merkebruk. 

Nærmere bestemt gjelder dette tre standarder som alle er knyttet sammen:

  1. PEFC Sporbarhetssertifisering (PEFC ST 2002:2020)
  2. PEFC Merkestandard (PEFC ST 2001:2020)
  3. PEFC Standard for sertifiseringsorganer (PEFC ST 2003:2020)

Normalt er det 18 måneders frist for å bli sertifisert etter ny standard. På grunn av covid-19 ble fristen opprinnelig forlenget med seks måneder. På grunn av forsinkelser i godkjennelsesprosessene er fristen forlenget med ytterligere seks måneder slik at ny frist for å bli sertifisert etter ny standard er 14.august 2022. Bedriften kan velge å bli sertifisert etter ny standard før fristen etter avtale med sertifiseringsorganet.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge