Krav om PEFC sertifisert tre i møbler

Krav til dokumentasjon av bærekraften øker. I løpet av den siste tiden har det kommet to sett nye kriterier med krav om sertifisert tre til møbler fra henholdsvis Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) og Svanemerket.

Krav om PEFC sertifisert tre i møbler

19. januar 2021 News

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) er blant annet kompetanseorganet for offentlig anskaffelser. Som følge av sin rolle utformer DFØ kriterieveivisere på en rekke områder for å gjøre det enklere for innkjøpere i kommuner og stat å kjøpe bærekraftig. Sist ut er kriterieveiviser for møbler.

I kriterieveiviseren for møbler inngår krav til bærekraftig trevirke slik som PEFC sertifisert. Kravet slår inn når trevirket utgjør minst 10 % av vekten av møbelet. I tillegg har DFØ utarbeidet ny veileder som viser hvordan bruken av møbler kan bidra til en sirkulær økonomi.

Finn ut mer om DFØ sin kriterieveiviser for møbler

Svanemerket er et ledende miljømerke som setter krav til produkter innen en rekke områder, blant annet bygg, byggevarer, møbler og innredning. Kravene framkommer ut fra en helhetlig tilnærming til miljø. Svanemerket jobber helhetlig med miljø og stiller krav til råvarer, energibruk, kjemikaliebruk og avfall.

Når det kommer til trevirke støtter Svanemerket til etablerte skogsertifiseringsordninger som PEFC. I det nyreviderte kriteriesettet for møbler og innredning er det krav om sertifisert tre når andelen av tre er mer enn 10 % av vekten. I tillegg er det ekstra krav til bruk av en del spesifikke treslag som typisk kommer fra tropiske strøk.

Finn ut mer om Svanemerket sine kriterier for møbler


Les mer om Svanemerket sine reviderte kriterier for møbler

PEFC Norge

PEFC Norge