PEFC Norge Generalforsamling 2021 med optimistisk tone

Generalforsamlingen 2021 for PEFC Norge ble avholdt online 12.mai. Årsrapport og regnskap ble godkjent og nye representanter til styret ble enstemmig valgt. Generalforsamlingen var preget av en optimistisk tone basert på at bærekraft stadig blir viktigere og at PEFC styrker seg.

PEFC Norge Generalforsamling 2021 med optimistisk tone

14. mai 2021 News

Til generalforsamlingen var det utarbeidet en årsrapport med oversikt og eksempler på aktivitetene det siste året. Selv om covid-19 betød endrede rammebetingelser for arbeidet har 2020 inneholdt begivenheter over en bred front, både i skogen og markedet.

- 2020 har vært et aktivt og spennende år for PEFC Norge. Et viktig arbeid som startet opp var revisjonen av Norsk PEFC Skogstandard, og det er svært gledelig å se den store interessen for å delta, uttalte styreleder Simon Thorsdal.  Markedsprosjektet fortsatte i 2020 med fokus på fornyelse av merkeplattformen for PEFC Norge og tjenestetilbudet ovenfor medlemsbedriftene.

Simon Thorsdal ledet generalforsamlingen med stødig hånd. Underveis ble Erling Bergsaker (Norskog) og Arvid Eikeland (Fellesforbundet) takket av for solid innsats over mange år. Som nye styremedlemmer ble Yngve Holt (Norskog) og Endre Lie (Fellesforbundet) valgt. Simon Thorsdal fortsetter som styreleder.

Les hele årsrapporten for 2020 her:

Årsrapport 2020 9.03 MB


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge