PEFC webinar – hvordan ta tak i FN’s bærekraftsmål

- Se på mulighetene i trend- og utviklingsbildet når bedriften skal ta tak i bærekraftsmålene, anbefalte Lin Jacobsen Hammer i DNV under webinaret som PEFC arrangerte tirsdag 16.mars 2021. I tillegg kom det mange gode praktiske råd fra bedrifter som allerede er i gang med bærekraftsarbeidet.

PEFC webinar – hvordan ta tak i FN’s bærekraftsmål

19. mars 2021 News

FN’s bærekraftsmål er den globale arbeidsplanen for å skape en mer bedre verden for nåværende og framtidige generasjoner. Bærekraftsmålene er unikt partnerskap og samarbeid mellom myndigheter, næringsaktører, interesseorganisasjoner og forskningsmiljøer. Alle, uansett nivå eller perspektiv, kan bidra.

Innleder var Lin Jacobsen Hammer, ansvarlig for bærekraftstjenester i DNV. Hun tok oss igjennom bakgrunnen for bærekraftsmålene til FN og viste til at dette er den globale arbeidsplanen for alle land, bedrifter og organisasjoner. I hovedsak er det fem bærekraftsmål som bedrifter verden over tar tak i (#3, 8, 9, 12 og 13). Med Lin oppfordret bedriftene begynne bredt i trend- og utviklingsbildet for å finne (nye) muligheter til å utvikle bedriften. Samtidig anbefalte hun å starte med noen få bærekraftsmål – start med de bedriften påvirker mest.

Det er ikke noe poeng i omfattende rapportering dersom behovet for informasjon er spesifikt.

Deretter gikk Lin gjennom nyttige verktøy i ulike steg av prosessen med bærekraftsarbeidet. Hun begynte med å understreke viktigheten av forankring i ledelsen. Start arbeidet med å vurdere hvordan bedriften påvirker målene, både positivt og negativt. Med tanke på siste års hendelser, anbefalte hun å oppdatere vesentligsanalysen for å forstå hva som påvirker bedriften (f.eks EU Taxonomy). Fokuser deretter på hva interessentene er ute etter, det er ikke noe poeng i omfattende rapportering dersom behovet for informasjon er spesifikt.

Lin forklarte at neste steg er å lage strategiske mål som definerer retningen på innsatsen. Se på dette som verktøy for å føre bedriften videre i framtiden. Se også til hvordan bedriften påvirker målene utover egen organisasjon og virksomhet – både i verdikjeden og samfunnet for øvrig. For gjennomføringen anbefalte Lin å bruke eksisterende ledelses- og ansvarsstrukturer. Og få med alle medarbeidere – bærekraftsarbeidet bygger kultur. Til slutt oppfordret Lin til å lære av feilene og duplisere suksess på ett område til andre områder.  

Neste innleder, Bjart T. Pedersen fra Norgesgruppen, var dessverre forhindret fra å delta. I stedet refererte Morten Haugerud hovedpunkter fra den årlige bærekraftsrapporten til Norgesgruppen (her 2019). Norgesgruppen har valgt fem innsatsområder som de kan bidra mest på: sunnhet & folkehelse, miljø & klima, mennesker & mangfold, distrikt (levende Norge) og bærekraftig verdikjede. Sistnevnte er fundamentet for alt Norgesgruppen gjør, og her ligger det blant annet mål om å redusere/hindre avskoging drevet av soya, palmeolje og kjøttproduksjon.

Deretter var det innlegg fra PEFC sertifiserte bedrifter. Først ut var Dag Arthur Aasbø, direktør for organisasjon og samfunnskontakt i Borregaard. Han startet med å si at bærekraft er del av Borregaard sin DNA og fortalte at de bruker dokumenterte livsløpsanalyser fra råvare til ferdig produkt. De har nylig satt mål om at 100% sertifisert tre (#15.2). Borregaard har koblet alle bærekraftsmålene både til egen verdikjede og globale utfordringer. På den måten blir utfordringene også muligheter og en måte å integrere mål til forretningsmodell, strategier og markedsføring.

Neste kvinne ut var Ingrid Kalstad, miljø- og dokumentasjonsansvarlig i Optimera. Hun fortalte at Optimera har valgt ut fem bærekraftsmål (#8, 11, 12, 13 og 17) som de mest relevante for kjernevirksomheten. Ingrid poengterte at Optimera er avhengig av både leverandører og kunder for å nå målene. Bærekraftsarbeidet i praksis grupperte hun i fire områder: bruk av sertifiseringsordninger for å fremme bærekraftig bygg (f.eks Breeam-Nor), livssyklusanalyser med fokus på klimagassutslipp, reduksjon av avfall med mulig ombruk, og miljøvennlig transport via fornybar energi og fulle biler.

Deretter gikk turen til Trond Magnar Unhammer, adm. Direktør i NorDan Norge. Han innledet med å si at NorDan ser bærekraft som en mulig til å forbedre lønnsomheten i bedriften. NorDan har en digital utviklingsstrategi, Eco Digital Ready, med ni aktiviteter basert på fire grunnstener hvor bærekraft er den ene. NorDan har knyttet utvalgte bærekraftsmål (#8, 11, 12 og 13) til sentrale arbeidsområder: produksjon (f.eks avfallshåndtering), produkt (f.eks PEFC sertifisert tre) og innkjøp av varer & tjenester (f.eks transport). Arbeidet er et «levende dokument» som vil utvikles over tid.

Så hadde Lisa Grimstad, HMS-sjef ved Norske Skog Saugbruks ordet. Hun fortalte at Norske Skog hadde tatt tak i bærekraftsmålene i 2017 på en mer systematisk måte med bærekraftsrapport fra 2019 som avspeiler arbeidet i bedriften med fokus på hva interessentene er opptatt av. Norske Skog har valgt å starte bredt om bærekraftsmålene, men har samtidig satt fokus på de mest relevante. Til hvert av bærekraftsmålene har Norske Skog satt en ambisjon med rapportering på prestasjonene. De hadde nå satt i gang tiltak for å få med alle medarbeiderne med på bærekraftsarbeidet som en kritisk faktor for å lykkes.  

Runden med innlegg ble avsluttet med Rune Andersen, VP for finans og bærekraft i Moelven. Han startet med å si at selv om Moelven hadde jobbet konkret med miljøtiltak, sertifiseringer osv hadde de manglet en overbyggende, faktabasert struktur. Det fikk de med bærekraftsstrategien som startet med forankring i konsernledelsen. Moelven gjorde først vurdering av positive og negative påvirkninger. Så definerte de fire satsingsområder: klima, naturressurser, mennesker og lokale verdier og koblet bærekraftsmålene til disse. Basert på læring, anbefalte Rune å gjøre bærekraftsarbeidet enkelt og forståelig - tenk praktisk.


PEFC Norge

PEFC Norge