Pressemelding

Mal for pressemelding for å kunngjøre at bedriften har blitt PEFC sertifisert. Du står fritt til å bruke hele eller deler og du komplementerer selv med informasjon om bedriften.

Norsk

[Selskapsnavn] har blitt PEFC sertifisert for å dokumentere at vi benytter bærekraftig tre i vår virksomhet. PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, og praktisk talt all norsk er PEFC sertifisert. Gjennom dette går vi sammen med 20.000 andre virksomheter verden over for å bidra til bærekraftig forvaltning av skog og ansvarlig handel i samsvar med FN’s bærekraftsmål.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er en non-profit organisasjon som er demokratisk styrt av medlemmene og åpen for alle interesser. PEFC merket garanterer at tre som råvare og trebaserte produkter kommer fra bærekraftig skog. Dette gjøres gjennom standarder for bærekraftig skogbruk og sporing gjennom verdikjeden. Etterlevelse av standardene kontrolleres av uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer.

[Selskapsnavn] […skriv kort om f.eks visjon/misjon/forretningside, produkter/markeder, omfanget av bruk av tre som råvare og innkjøp/opprinnelse etc…] Ved å bli PEFC sertifisert tar vi ansvar for å ta vare på skogen for framtidige generasjoner.

  

English

[Company name] has joined PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification), the world’s largest forest certification scheme with more than 300 ha forest certified and 20,000 business certifications. We invested in this rigorous assessment process to demonstrate our commitment to a sustainable future for the forests.

PEFC is an international non-profit organization promoting sustainable forest management, govern by the members and open for all stakeholders. The PEFC label guarantees that wood and wood based products derives from sustainable managed forests. This works by developing standards for sustainable forest management and chain of custody respectively. Compliance with the standards are auditing is carried out by independent, third-party certification bodies.

[Company name] […shortly about vision/mission/business model, products & markets, use of wood as raw material, sourcing etc…]. By being PEFC Chain-of-Custody certified, we take responsibility and contribute to sustainably managed forest globally and locally. 

PEFC Norge

PEFC Norge