Tekniske dokumenter

Her finner du alle våre nasjonale og internasjonale standarder, retningslinjer, veiledninger osv. knyttet til skogbruk og sporing av tre.

Tekniske dokumenter

Vedtekter for PEFC Norge

System og organisasjon

Dato for impementering 21. juni 1999

Foreningens formål er å fremme bærekraftig skogbruk gjennom vedlikehold og videreutvikling av Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk.

 Last ned (313.70 KB)

Foreningens formål er å fremme bærekraftig skogbruk gjennom vedlikehold og videreutvikling av Norsk PEFC sertifiseringssystem for bærekraftig skogbruk.

PEFC Sporingsstandard (norsk oversettelse)

Sporing av tre

Dato for impementering 17. november 2021

Norsk oversettelse av “PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products" som angir krav til sporing av tre fra bærekraftig skog gjennom i verdikjeden for PEFC sertifiserte bedrifter. Standarden gjelder fra 14.feb 2020 med overgangsperiode til 14.aug 2022.

 Last ned (739.18 KB)

Norsk oversettelse av “PEFC Chain of Custody of Forest and Tree Based Products" som angir krav til sporing av tre fra bærekraftig skog gjennom i verdikjeden for PEFC sertifiserte bedrifter. Standarden gjelder fra 14.feb 2020 med overgangsperiode til 14.aug 2022.

PEFC Merkestandard (norsk oversettelse)

Sporing av tre

Dato for impementering 17. november 2021

Norsk oversettelse av «PEFC Trademarks Rules – Requirements» med regler for bruk av PEFC merket. Det beskriver merkerettigheter, virkeområdet, krav til bruk, tekniske og grafiske krav. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporingssstandard.

 Last ned (993.00 KB)

Norsk oversettelse av «PEFC Trademarks Rules – Requirements» med regler for bruk av PEFC merket. Det beskriver merkerettigheter, virkeområdet, krav til bruk, tekniske og grafiske krav. Standarden er ny fra 14.feb 2020 og koblet til PEFC Sporingssstandard.

PEFC Product Categories

Sporing av tre

Dato for impementering 24. januar 2022

Produktkategorier er nøkkelelement i sporingen av tre for PEFC sertifiserte bedrifter. De definerer omfanget av sertifikatet og dermed hvilke produkt som bedriften skal ha sporing på. Sertifiseringsorganene skal bruke PEFC Produkt Categories til å angi produktkategorier på sertifikatene.

 Last ned (243.95 KB)

Produktkategorier er nøkkelelement i sporingen av tre for PEFC sertifiserte bedrifter. De definerer omfanget av sertifikatet og dermed hvilke produkt som bedriften skal ha sporing på. Sertifiseringsorganene skal bruke PEFC Produkt Categories til å angi produktkategorier på sertifikatene.

PEFC Guidance Document on Chain of Custody (PEFC GD 2001:2022)

Sporing av tre

Dato for impementering 26. oktober 2022

Veileder som gir avklaringer, presiseringer og retningslinjer til PEFC Sporingsstandard, Merkestandard og Standarden for sertifiseringsorganer punkt for punkt. Det vil være et levende dokument som oppdateres på årlig basis.

 Last ned (3.87 MB)

Veileder som gir avklaringer, presiseringer og retningslinjer til PEFC Sporingsstandard, Merkestandard og Standarden for sertifiseringsorganer punkt for punkt. Det vil være et levende dokument som oppdateres på årlig basis.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge