Hvem er vi

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem.  Praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert.

Hvem er vi

PEFC er en non-profit, demokratisk styrt av medlemmene og åpen for alle med interesse i bærekraftig skogbruk. Vi er tilstede i over 50 land over hele verden, og har vært i Norge siden etableringen av PEFC i 1999.

PEFC Norge er organisert med selvstendig styre med generalforsamlingen som øverste myndighet og nasjonalt sekretariat. Styret består av medlemmer fra nasjonale organisasjoner av skogeiere, industri, arbeidstakere, likestilling og friluftsliv- og miljøinteresser. Sekretariatet forestår den daglig driften.

Sekretariat

Thomas Husum

Daglig leder

Mail: thomas.husum@pefc.no

Tlf: +47 906 05 204


Morten Haugerud

Markedssjef

Mail: morten.haugerud@pefc.no

Tlf: +47 917 87 630


Styret

Simon Thorsdal, Norges Skogeierforbundet (styreleder)

Even Bergseng, NORSKOG (nestleder)

Heidi Finstad, Treindustrien

Elisabeth Lunden Berli, Treforedlingsindustriens Bransjeforening

Endre Lie, Fellesforbundet

Merete Larsmon, Kvinner i Skogbruket

Monica Grindberg, Statskog SF

Bjørn Lauritzen, Maskinentreprenørenes Landsforbund

Morten Dåsnes, Friluftsrådenes Landsforbund

Linn Viken Bøe, Skogkurs

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge