Hvorfor er skogen så viktig

Skogen er en viktig ressurs både miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi blir flere og flere mennesker, som alle ønsker gode liv, samtidig som vi må løse klimakrisen og ta vare på naturen.

Hvorfor er skogen så viktig egentlig

Fra linært til sirkulært

Framover må vi erstatte fossile kilder og endre måten vi bruker ressurser på. Samfunnet trenger tre som fornybar ressurs til den nye biobaserte sirkulærøkonomien.

Klima og natur

Klima og natur

Vi er helt avhengig av skogen for å ha en balanse i naturen. Skogen er en viktig del av klimaløsningen og et av jordas mest biodiverse økosystem.

Les mer

Gode liv lokalt

Gode liv lokalt

Skogen gir mange muligheter for gode liv lokalt. Det handler om alt fra jobb nær hjemstedet, enkel tilgang til friluftsliv og rekreasjon, og ren luft både ute og inne.

Les mer

Hva står på spill

Hva står på spill

Avskoging, ulovlig host og rovdrift av skogen er fortsatt et problem i verden. Skogsertifisering hindrer dette, samtidig som det bidrar positivt for klima, natur og folks rettigheter.

Les mer

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge