Norsk skogbruk og PEFC

Praktisk talt all norsk skog er PEFC sertifisert. Familieskogbruket står sterkt i Norge med gode tradisjoner for bærekraftig forvaltning av skogen.

Om skogbruket og PEFC i Norge

Hvem forvalter skogen vår

Hvem forvalter skogen vår

I Norge er det meste av skogen eid av familier. Dette skaper eierskap med lokal tilknytning og langsiktig tenkning over generasjoner.

Les mer

Norsk PEFC Skogstandard i praksis

Norsk PEFC Skogstandard i praksis

Norsk PEFC Skogstandard er standarden tilpasset norske forhold. Til sammen inneholder standarden 27 kravpunkter som alle skogeiere må følge.

Les mer

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge