PEFC Internasjonalt

PEFC er en global allianse av nasjonale skogsertifiseringssystemer og internasjonale organisasjoner. Det internasjonale sekretariatet er lokalisert i Geneve i Sveits.

PEFC Internasjonalt

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) er verdens største skogsertifiseringssystem. Over 50 land er medlemmer og ansvarlig for gjennomføringen lokalt.

Sentrale oppgaver for PEFC Internasjonal er å utvikle internasjonale krav til bærekraftig skogbruk (Sustainability Benchmarks) og standarder som gjelder på tvers av land slik som sporing av tre og merking. I tillegg jobber PEFC Internasjonalt med prosjekter og samarbeid med globale partnere.


Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge