Vår historie

PEFC ble etablert av det småskala og familieeide skogbruket i Europa i 1999 for å dokumentere bærekraftig skogbruk. Norge var en av intiativtakerne.

Vår historie

På 90-tallet ble verdenssamfunnet bevisst på behovet for å ta vare på skogen, med FN konferanse om miljø og utvikling i Rio 1992 som definerte ‘bærekraftig utvikling’. Men landene ble ikke enig om en definisjon av bærekraftig skogbruk slik at skogsertifisering kom opp som løsning.

Skogsertifisering startet først med plantasjeskogbruk i tropiske strøk og det ble etablert et system for dette. PEFC ble etablert som et skogsertifiseringssystem for det småskala og familieeide skogbruket i Europa, og viste seg raskt å være relevant for resten av verden.

PEFC ble stiftet 30.juni 1999 i Paris, Frankrike. Norge var representert ved Lars Wilhelm Grøholt (nr 3 fh bak). I tillegg var Berit Sanness (nr 4 fh foran) fra Norge involvert som leder av den tekniske arbeidsgrupppen og hun holdt foredrag om "Wood as a Renewable Resource".

Norge var tidlig ute med å lage en standard for bærekraftig skogbruk. Allerede i 1995 ble det etablert et prosjekt ‘Levende skog’ som utviklet en standard for bærekraftig forvaltning av skogen i Norge. Vi var aktiv pådriver og en av grunnleggerne av PEFC som ble etablert i 1999.

Norge var sammen med Sverige, Finland, Tyskland og Østerrike de første landene som fikk godkjent sitt nasjonale sertifiseringssystem. I 2004 ble Australia og Chile tatt opp som første ikke-europeiske land.  PEFC er siden etablert i alle kontinenter, og er i dag verdens største skogsertifiseringssystem.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge