Sertifiseringsorgan og akkreditering

PEFC-systemet baserer seg på uavhengig, tredjepart sertifiseringsorganer for å kontrollere at alle aktørene følger standardene for skogbruk og sporing av tre gjennom verdikjeden.

Informasjon for sertifiseringsorganer og akkreditering

Som sertifiseringsorgan utsteder du sertifikat og kontroller bedriftene gjennom løpende oppfølging og årlige revisjoner i henhold til PEFC standardene. For å garantere for system og kompetanse må sertifiseringsorganet være nasjonalt akkreditert i sitt hjemland.

Bli akkreditert som sertifiseringsorgan

Bli akkreditert som sertifiseringsorgan

PEFC jobber kun med sertifiseringsorganer som følger ISO systemet og PEFC sine krav. Dette verifiseres gjennom akkreditering.

Les mer

Dokumentert kompetanse

Dokumentert kompetanse

Uavhengig, tredjepart sertifisering er sentralt element i PEFC-systemet. Derfor er det krav til dokumentert kompetanse for å sikre kvaliteten i sertifiseringen.

Les mer

PEFC produktkategorier

PEFC produktkategorier definerer omfanget av sertifikatet. Det er obligatorisk for sertifiseringsorganene å benytte produkthierarkiet ved utstedelse av sertifikater.

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge