Gruppesertifisering skog

PEFC gruppesertifisering gir skogeiere mulighet til å bli sertifisert under ett felles sertifikat forvaltet av en gruppesertifikatholder.

Gruppesertifisering skog

Gruppesertifisering innebærer at skogeiere blir sertifisert under ett felles sertifikat, som forvaltes av en gruppesertifikatholder. Gruppesertifisering er den dominerende formen for sertifisering av skog i Norge. Enkelteiendommer kan være direkte sertifisert på individuell basis.

For både gruppe- og direkte sertifisering  gjelder følgende standard:

Krav ved direkte- og gruppesertifisering (PEFC N 03:2022) 603.54 KB

Revisjonsrapporter

I tråd med PEFC sitt prinsipp om åpenhet skal revisjonsrapportene som utarbeides i forbindelse med de årlige eksterne revisjonene av sertifikatholderne legges ut på den enkelte sertifikatholders hjemmeside. I tillegg utarbeider sertifikatholderne gjerne årlig miljørapport om oppfyllelse av sertifiseringskravene, herunder resultatene fra internrevisjoner og eksterne revisjoner, og om effekten av forebyggende og/eller korrigerende tiltak.

Revisjons- og miljørapporter til gruppesertifikatholdere finnes på deres hjemmesider:

Allskog SA

AltiSkog AS

AT Skog SA

Fjordtømmer AS                           

Glommen Mjøsen Skog SA                        

Glommen Skog AS

Norsk Skogsertifisering AS

NORTØMMER AS            

SB Skog AS

Skog & Virke AS                            

Stangeskovene AS

Statskog

Viken Skog SA

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge