Bærekraftig skogbruk

Bærekraftig skogbruk handler om å bruke skogen på en måte som tjener oss alle i dag, uten at det går på bekostning av mulighetene for kommende generasjoner.

Om bærekraftig skogbruk sett med norske øyne

Hvorfor er skogen så viktig

Skogen er en viktig ressurs både miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi blir flere og flere mennesker, som alle ønsker gode liv, samtidig som vi må løse klimakrisen og ta vare på naturen.

Vår tilnærming

Vår tilnærming

Vi jobber for et bærekraftig skogbruk gjennom sertifisering slik at vi tar vare på skogen til glede for alle både nå og for framtiden. PEFC jobber lokalt og tenker globalt.

Les mer

Norsk skogbruk og PEFC

Norsk skogbruk og PEFC

I Norge er det meste av skogen eid av familier. Dette skaper eierskap med lokal tilknytning og langsiktig tenkning over generasjoner.

Les mer

Vi tar tak i FNs bærekraftsmål

Vi tar tak i FNs bærekraftsmål

Skogen kan bidra til en mer bærekraftig verden på mange måter. For PEFC handler det først og fremst om samarbeid, klima, livet på land, helse og ansvarlig konsum og produksjon.

Les mer

Hold deg oppdatert

Få nyhetsbrev fra PEFC Norge